Sede electrónica Concello de Padrón

13:13:52 Sábado 2 de marzo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Venda Ambulante, postos para festas

O  procedemento "venda ambulante" regula o outorgamento do permiso de posto para venda ambulante.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Copia do DNI.
 • 2 Fotografías Tamaño Carné.
 • Estar en posesión do seguro de responsabilidade civil que garanta a cubertura de calquera clase de risco pola maquinaria ou instalacións.
 • Copia de alta no IAE que corresponda a actividade para a que se solicita autorización.
 • Copia da alta e do último recibo da Seguridade Social, non eximindo de que se comprobe a alta posteriormente, depois de transcurridos algúns meses.
 • Aportar xustificante de que non hai débedas con Facenda nin coa Seguridade Social.
 • Compromiso expreso do titular da autorización, incluíndo sustituto. (modelo).
 • No caso de venda de productos alimentarios:
  • fotocopia do Carné de manipulador de alimentos en vigor.
 • No caso de que o solicitante sexa estranxeiro:
  • Copia do permiso de traballo e permiso de residencia.
  • Se a persoa solicitante é dun país comunitario:
   • Copia da tarxeta de residencia.
 • Taxa para instalación de postos en festas que no sexan as de Pascua.
 • Xustificante de pago de taxas. Autoliquidación (ver)

Nome: Venda Ambulante.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Secretaría.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de resolución:
3 meses.

Taxas/Impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.