Sede electrónica Concello de Padrón

16:21:32 Xoves 30 de marzo 2023
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

SECRETARIA

29/03/2023

ACEPTACIÓN DE RENUNCIAS E ADXUDICACIÓN ÁS SEGUINTES LICITADORAS ADMITIDAS NO PROCEDEMENTO CONVOCADO


SECRETARIA

28/03/2023

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 30 DE ABRIL DE 2023.


INTERVENCION

28/03/2023

DECRETO DO ALCALDE: MANTEMENTO DA ZONA CREADA PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS DE VENDA DE HORTALIZAS DU


INTERVENCION

28/03/2023

DECRETO DO ALCALDE: CONCESIÓN DEMANIAL PARA A UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU ANORMAL DO DOMINIO PÚBLICO ME


SECRETARIA

27/03/2023

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 30 DE MARZO DE 2023.


SECRETARIA

24/03/2023

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DAS AUTORIZACIÓNS DE USO TEMPORAL DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA A INSTAL


INTERVENCION

24/03/2023

APROBACIÓN DOS PADRÓNS FISCAIS DA TAXA POLA INSTALACIÓN DE POSTOS DE VENTA NO MERCADO DOMINICAL DO C


SECRETARIA

23/03/2023

MODIFICACIÓN DAS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE


SECRETARIA

23/03/2023

ANUNCIO DE LICITADORES ADMITIDOS E EXCLUIDOS E DE REALIZACIÓN DO ACTO PÚBLICO DE APERTURA DOS SOBRES


SECRETARÍA

23/03/2023

ACTO PÚBLICO DE APERTURA DOS SOBRES B DENOMINADOS “OFERTA ECONÓMICA” NO PROCEDEMENTO CONVOCADO POLO