Sede electrónica Ayuntamiento de Padrón

12:55:39 Domingo 3 de diciembre 2023
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

SECRETARIA

27/11/2023

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO DÍA 30 DE NOVEMBRO DE 2023


SECRETARIA

24/11/2023

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 28 DE NOVEMBRO DE 2023


SECRETARIA

10/11/2023

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 14 DE NOVEMBRO DO 2023


URBANISMO

08/11/2023

PARQUE EÓLICO CASTRO VALENTE


INTERVENCION

31/10/2023

REMISION NOVO CADRO DE TARIFAS DO SERVIZO PARA O EXERCICIO 2024. SERVIZO MUNICIPAL DE AUGAS. ESPINA E DELFIN.


SECRETARIA

27/10/2023

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 31 DE OUTUBRO DE 2023.


SECRETARIA

25/10/2023

ACTUALIZACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CREADA A PARTIR DO PROCEDEMENTO DE SELE


SECRETARIA

25/10/2023

NOMEAMENTO DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO PARA PROVEER UN POSTO DE AUXILIAR-ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA VACANTE EN TANTO A PRAZA NON SE CUBRA DE MANEIRA DEFINITIVA, EXPTE. 13/2023-SPFI.


SECRETARIA

23/10/2023

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 26 DE OUTUBRO DE 2023.


SECRETARIA

13/10/2023

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DA XGL DO 17 DE OUTUBRO DE 2023 E CORRECCIÓN DE ERROS