Sede electrónica Ayuntamiento de Padrón

05:50:54 Domingo 24 de octubre 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

SECRETARIA

20/07/2021

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 22 DE XULLO DO 2021.


Secretaría

14/07/2021

APROBACIÓN DAS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN, EXPTE. 10/2021-SPLT, PARA A PROVISIÓN


Secretaría

13/07/2021

CORRECCIÓN DE ERROS NO ANUNCIO DA CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN , MEDIANTE O SISTEMA DE


SECRETARÍA

13/07/2021

CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE DOUS (2) P


SECRETARÍA

13/07/2021

CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO


secretaría

09/07/2021

NOMEAMENTO DE ALCALDE EN FUNCIÓNS.


INTERVENCION

06/07/2021

PUBLICACION EXTRACTO CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONS CONCORRENCIA 2021


SECRETARIA

05/07/2021

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE XULLO DE 2021.


CULTURA

02/07/2021

APERTURA PRAZO MATRICULA ESCOLA DE MÚSICA CURSO 2021-2022


SECRETARÍA

01/07/2021

ANUNCIO: NOMEAMENTO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PROVISIÓN DE 1 POSTO DE TRABALLO DE ALBANEL O