Sede electrónica Ayuntamiento de Padrón

06:04:31 Domingo 24 de octubre 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

SECRETARÍA

06/08/2021

ANUNCIO DO RESULTADO DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS ALEGADOS POLOS ASPIRANTES (FASE DE CONCURSO) NO PROCE


SECRETARIA

05/08/2021

CORRECCIÓN DE ERROS DO DECRETO DO ALCALDE 557/2021, DO 5 DE AGOSTO, POLO QUE SE APROBA A LISTA DEFIN


SECRETARÍA

05/08/2021

APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDAS E ADMITIDOS E EXCLUÍDAS E EXCLUÍDOS NO PROCEDEMENTO CONV


SECRETARÍA

04/08/2021

APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDAS E ADMITIDOS E EXCLUÍDAS E EXCLUÍDOS NO PROCEDEMENTO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE DOUS (2) POSTOS DE TRABALLO DE PEÓNS DO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL DA ZONA DO SAR E CALDAS, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EXPTE. 08/2021-SPLT.


SECRETARÍA

03/08/2021

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 5 DE AGOSTO DE 2021.


SECRETARÍA

29/07/2021

APROBACIÓN DA LISTA PROVISORIA DE ADMITIDAS E ADMITIDOS E EXCLUÍDAS E EXCLUÍDOS NO PROCEDEMENTO CONV


SECRETARIA

28/07/2021

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE DOUS (2) POSTOS DE TRABALLO DE PEÓN DO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL DA ZONA DO SAR E CALDAS, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EXPTE. 08/2021-SPLT.


SECRETARÍA

28/07/2021

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DUN POSTO DE TRABALLO DE PEÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE DO CONCELLO DE PADRÓN, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO, EXPTE. 10/2021-SPLT, FINANCIADO CO APROL RURAL 2021.


SECRETARIA

26/07/2021

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 29 DE XULLO DE 2021


SECRETARIA

22/07/2021

CORRECCIÓN DE ERROS NO DECRETO DE CONVOCATORIA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE XULLO DE 2021.