Sede electrónica Ayuntamiento de Padrón

04:07:13 Domingo 24 de octubre 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

SECRETARÍA

14/08/2021

CORRECCIÓN DE ERROS: ANUNCIO RESULTADOS PRIMEIRO EXERCICIO PEÓNS GES. EXPTE. 08/2021-SPLT.


SECRETARÍA

13/08/2021

PUNTUACIÓNS SEGUNDO EXERCICIO FASE OPOSICIÓN XEFES DE EQUIPO GES, EXPTE. 09/2021-SPLT


SECRETARÍA

13/08/2021

PUNTUACIÓNS SEGUNDO EXERCICIO FASE OPOSICIÓN PEÓNS GES. EXPTE. 08/2021-SPLT.


SECRETARÍA

11/08/2021

RESULTADOS PRIMEIRO EXERCICIO FASE OPOSICIÓN XEFES DE EQUIPO GES, EXPTE. 09/2021-SPLT


SECRETARÍA

11/08/2021

RESULTADO PUNTUACIONES PRIMER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN PEONES GES.EXPTE. 08/2021-SPLT.


SECRETARÍA

10/08/2021

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO DE XEFE DE EQUIPO DO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL DA ZONA DO SAR E CALDAS, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EXPTE. 09/2021-SPLT


SECRETARÍA

10/08/2021

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE DOUS (2) POSTOS DE TRABALLO DE PEÓN DO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL DA ZONA DO SAR E CALDAS, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EXPTE. 08/2021-SPLT.


SECRETARÍA

10/08/2021

ANUNCIO: PUBLICACIÓN DAS RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN PARA A CREAC


SECRETARÍA

10/08/2021

ANUNCIO: PUBLICACIÓN DAS RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN PARA A A PRO


SECRETARÍA

06/08/2021

ANUNCIO DO RESULTADO DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS ALEGADOS POLOS ASPIRANTES (FASE DE CONCURSO) NO PROCE