Sede electrónica Ayuntamiento de Padrón

22:22:52 Sábado 3 de junio 2023
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Oficina de Rehabilitación

01/06/2023

REAPERTURA DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA AREA D


SECRETARIA

23/05/2023

CONVO CATORIA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 25 DE MAIO DE 2023.


SECRETARÍA

23/05/2023

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDAS E ADMITIDOS E EXCLUÍDAS E EXCLUÍDOS NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE P


SECRETARIA

22/05/2023

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 25 DE MAIO DE 2023.


SECRETARIA

16/05/2023

PROPOSTA DE NOMEAMENTO NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DUN POSTO DE TRABALLO


INTERVENCION

16/05/2023

DECRETO DO ALCALDE: RESOLUCIÓN POLA QUE AS CONTÍAS ABONADAS A TODO O PERSOAL EN CONCEPTO DE ANTIGÜIDADE NON SEXAN ABSORBIDAS POLO INCREMENTO DO SALARIO MÍNIMO DO ANO 2023.


SECRETARÍA

11/05/2023

APROBACIÓN DAS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN, EXPTE. 06/2023-SPL, PARA A PROVISIÓN D


SECRETARIA

09/05/2023

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 11 DE MAIO DE 2023.


SECRETARIA

09/05/2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 12 DE MAIO DE 2023.


INTERVENCION

04/05/2023

Cuenta General : APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO EXERCICIO ECONÓMICO 2022 E RENDICIÓN DA MESMA AOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO. 2023/T017/000001