Sede electrónica Ayuntamiento de Padrón

20:17:00 Domingo 22 de mayo 2022
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

SECRETARIA

20/05/2022

APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2022.


SECRETARIA

10/05/2022

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O 12 DE MAIO DO 2022.


URBANISMO

10/05/2022

ANUNCIO SOLICITUDE MODIFICACIÓN CONCESIÓN AUGAS PARA USO INDUSTRIAL EN ALUMINIOS CORTIZO.


SECRETARIA

26/04/2022

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL PARA O 28 DE ABRIL DE 2022.


INTERVENCION

12/04/2022

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL DO CONCELLO DE PADRÓN (A CORUÑA).


SECRETARIA

11/04/2022

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13 DE ABRIL DE 2022.


SECRETARIA

07/04/2022

ANUNCIO ACEPTACIÓN DE RENUNCIAS E ADXUDICACIÓN ÁS SEGUINTES LICITADORAS ADMITIDAS NO PROCEDEMENTO CO


INTERVENCION

06/04/2022

MODIFICACIÓN NÚMERO 1 DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NAS INSTALACIÓNS DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CAMPO DO SOUTO E DA ESCRAVITUDE E APROBACIÓN DA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 29 REGULADORA DA MESMA.


INTERVENCION

06/04/2022

MODIFICACIÓN NÚMERO 4 DAS ORDENANZAS MUNICIPAIS REGULADORAS DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE SUBMINISTRO DE AUGA E CONSERVACIÓN DE CONTADORES, DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS, E REDE DE SUMIDOIROS.


INTERVENCION

06/04/2022

MODIFICACIÓN NÚMERO 1 DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E RECREATIVAS NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS.